Grundvandsspejl kort

Se dybde til grundvand på alle adresser i hele Danmark

Grundvand – Se dybde til grundvand på alle adresser i hele Danmark

Indtast adresse og se risikoen for stigende grundvand eller få nemt overblik over hele landet på vores grundvandskort. … Se kort over grundvandsdybder.

Indtast adresse og se risikoen for stigende grundvand eller få nemt overblik over hele landet på vores grundvandskort.

Se Grundvandskort – Klimatilpasning.dk

Se Grundvandskort

webGIS kort med grundvandsdybder.

webGIS kort med grundvandsdybder

Grundvandskort og -data – GEUS

Grundvandskort og -data

Her finder du kort over og data om begravede dale i Danmarks undergrund. Dalene er fyldt op med geologiske lag, som indeholder vigtige forekomster af grundvand.

Her på siden har du adgang til kort med udvalgte kemiske grundvandsanalyser, nitratfund i grundvandet og drikkevandets hårdhed. Desuden kan du søge i GEUS’ database over grundvandsrapporter og i GEUS’ database over geologiske modeller og grundvandsmodeller samt få oplysninger om begravede dale i undergrunden.

Grundvandskortlægning – Miljøstyrelsen

Grundvandskortlægning

Grundvandskortlægning · Nyheder · Nyhedsbrev fra Grundvandskortlægningen · Kontaktoplysninger · Indmeld kortlægningsbehov · Sådan kortlægger vi grundvandet.

Hvor står dit grundvand om 30 år? – Geoviden

Hvor står dit grundvand om 30 år? | Geoviden

1. jun. 2019 — Når det regner mere, dannes der mere grundvand, og derfor stiger grundvandsspejlet. På et interaktivt grundvandskort kan du selv se hvor og …

Forside – Grundvand

Følg udviklingen i grundvandsstand time for time på udvalgte lokaliteter i Danmark. … Bliv guidet igennem, hvordan du bruger kort og kurver på …

Sådan finder man grundvand – Vandets Vej

Sådan finder man grundvand | Vandets Vej

Og tilsammen giver de et kort over jordlagene i Danmark. Geologer bruger kortet til at finde gode områder til indvinding af drikkevand.

Grundvandet er skjult nede i jorden og kan være svært at finde. Her kan du læse om nogle af de metoder, man bruger til at finde grundvandet.

Geoviden 2 2019 – Geocenter Danmark

mere grundvand, og derfor stiger grundvandsspejlet. På et interaktivt grundvandskort kan du selv se hvor og hvor meget. Hvor meget grund- vand, der dannes i.

grundvand | lex.dk – Den Store Danske

Grundvand er vand, som under jordoverfladen udfylder alle porer og sprækker. … Udsnittet viser et eksempel på, hvordan Danmarks grundvand er kortlagt, …

Grundvand er vand, som under jordoverfladen udfylder alle porer og sprækker. Grundvand dannes af nettonedbøren, dvs. forskellen mellem nedbør og fordampning. I Danmark er nedsivningen (grundvandsdannelsen) ofte ca. 1/5 af nedbøren, svarende til 120-160 mm pr. år. Grundvand kan i praksis kun udnyttes fra de gennemtrængelige (permeable) jordlag (grus, sand, opsprækket kalk mv.), hvor oppumpning af vand modsvares af en grundvandstilførsel fra de omkringliggende jordlag.

Keywords: grundvandsspejl kort